Διαθέτουμε χαρτόνια DUPLEX σε διάφορα βάρη,σε ρολά η φύλλα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη,σε τιμές χονδρικής. Χαρτόνι λαμιναρισμένο με πολυπροπυλένιο PP σε μεταλιζέ η λευκή απόχρωση,πιστοποιημένο για άμεση επαφή με τρόφιμα. Κατάλληλο για κυτιοποιία η οποιαδήποτε άλλη χρήση.
We have DUPLEX cardboard in different weights, in rolls or sheets according to the needs of each customer, at wholesale prices. Cardboard laminated with polypropylene PP in metallized silver or white shade, certified for direct contact with food. Suitable for any other use.
Παραγγελίες κατόπιν συννενόησης

Orders after consultation

Μικρές ποσότητες γίνονται δεκτές

Small quantities are accepted

Κατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη χρήση

Suitable for any other use

Κάντε τη παραγγελία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε σχετικά με τις πωλήσεις χονδρικής.

Make your order

Contact us in order to learn more about our wholesahe prises and offers